מעטפת ההולדה : מאמרים : מאמרים בנושא לידה |מעטפת ההולדה
בית > הכנה ללידה > מאמרים


תוכן העניינים :

 

 

טבעם של תינוקות ועוברים ומערכת היחסים הראשונה

טבעם של תינוקות ועוברים

עוברים ברחם ותינוקות הנם בני אטבעם של תינוקות ועובריםדם תבוניים, בעלי תודעה ובעלי כושר חישה ותחושת עצמי, אפילו בתקופה הראשונית ביותר. כולנו חולקים בדחף המולד לבטא יותר צמיחה, התפתחות ומלאות פנימית. מתחילת החיים תינוקות הנם סופגים, מתקשרים, ולומדים בדרכים שכוללות תקשורת חושית, גופנית ואף תקשורת על חושית. עוד מזמן הרחם ואפילו לפני כן מבסס התינוק את ישותו האנושית ויוצר קשר עם אימו.

כאשר אנו מבינים ומפנימים הבנות חדשות אלה כל הדרך בה אנו תופשים ומבינים תינוקות יכולה להשתנות באופן דרמטי. אנו נהיה קשובים אליהם, נכליל אותם בכל המתרחש, נהיה מודעים לכך שהם חשים, מרגישים ומבינים את מה שמתרחש. הם לא יכולים להסביר זאת במילים אמנם ושלב התפתחותם הנוכחי כמו כופה עליהם להיות רק במצב של ספיגה-קליטה, אולם הם חשים באופן ממשי את כל המתרחש עימם ואת הקשר עם הוריהם.


מערכת היחסים הראשונה

ההתפתחות האנושית מתרחשת למן ההתחלה בתוך מערכת יחסים, והקשרים האנושיים והסביבה משפיעים עמוקות על איכות ההתפתחות של התינוק בכל היבטיה. למן ראשית החיים, התינוק חווה ומפנים את מה שאמו חווה ומרגישה. עבור התינוק, מערכת היחסים של האב או בן הזוג עם האם והתינוק מהווה חלק בלתי נפרד מיסודות חייו הראשוניים, וזו חיונית לבנייתם האופטימלית של דפוסי מערכות יחסים. מערכות יחסים תומכות, אוהבות ובריאות חיוניות לעיצוב יסודות ראשוניים אופטימליים.


יש לנו כבני אדם צורך מולד בביטחון, בשייכות, באהבה והזנה, בתחושה שאנו רצויים, מוערכים ונתפסים כעצמי ייחודי. היענות לצרכים אלה ויצירת סביבה המתאימה להם, תומכות בהתפתחות בריאה. תינוקות אינם חדלים לתקשר ולחפש קשר. התייחסות והיענות לתינוק בדרך שמכבדת את יכולותיו לתקשורת, תומכות בהתפתחותו ובשלמותו. כאשר אנו מכבדים ומטפחים את הקשר שבין האם לתינוק עוד במהלך ההריון, אנו מבססים יסודות בריאים של התפתחות. אלה, גם יוצרים את הבסיס להיקשרות העומדת להתרחש לאחר הלידה ולרצף ההתפתחות בתקופת הינקות.

ההיקשרות

הלידה וההיקשרות הנם תהליכים התפתחותיים קריטיים עבור האם, התינוק והאב, והם יוצרים דפוסי ליבה שלהם השלכות לכל החיים. התוצאה הטובה ביותר של הקשר בין אם לתינוק מתקבלת כאשר האם חשה מועצמת ונתמכת בתהליך לידה טבעי ככל האפשר, לידה המורשה להתרחש עם התערבות מינימלית ובלא כל הפרעה לקשר אם-תינוק ולמגע הפיזי ביניהם. אם נאלצים להפריד את התינוק מהאם, יש לעודד מגע וקשר רציפים של האב עם התינוק.
תינוקות מגיבים ומשגשגים באופן הטוב ביותר כאשר מערכת היחסים עם האם אינה מופרעת, כאשר מתקשרים עם התינוק ישירות וכאשר תהליך הלידה תומך ביכולת התינוק להתמצא במה שקורה ולהטמיע את סדרת האירועים.

גו'זף צילטון פירס, חוקר וסופר אמריקאי, מציין בסרט "מה תינוקות רוצים" (סרט המציג את הגילויים המדעיים החדשים ואת תפישת הפסיכולוגיה הפרה והפרינטלית) כי טמון פוטנציאל לקפיצה התפתחותית אדירה במערכות ומוחות התינוק ברגעים שלאחר הלידה. ברגע ההולדה התינוק יכול לעשות קפיצה התפתחותית כאשר הוא רואה פנים של אדם. הוא יכול להגיע לרמת התפתחות שתינוק אשר לא חווה התבוננות בפנים של אדם בשעות הראשונות להוולדו, יגיע אליה רק בגיל 3 חודשים.

איחוי ומרפא לקשר אם-תינוק

איחוי ומרפא לקשר אם-תינוקאולם התרחישים האופטימליים אינם רווחים לעיתים קרובות, ופעמים רבות מסיבות שונות הופרדו ההורים מהתינוק. במציאות הישראלית, כמו במדינות רבות במערב, הנורמה הרווחת היא של הפרדת תינוקות והורים, ואין מודעות כלל לתהליכים העדינים, יקרי הערך, ההולכים לאיבוד בשטף הרוטינות המיילדותיות או בחוסר המודעות של ההורים הטריים. פעמים רבות נחוו קשיים או שבלידה קרו התפתחויות לא צפויות ואלה לא איפשרו את יצירת טווית החוטים העדינים של הקשר בין האם והאב לתינוקם. רוב ההורים הצעירים עדיין אינם מודעים לחשיבות הקשר הראשוני והרצוף עם תינוקם. חשוב לומר להורים כי בכל עת ניתן לאחות ולרפא את הקשר בין האם לתינוק. חשוב לעשות איחוי זה משום שברמות העדינות, ישנה איכות ברמה גבוהה יותר שיכולה להרקם בין אם לתינוקה. זהו תהליך המצריך מודעות ולעיתים אף מאמץ אך יכול גם לקבל סיוע מקצועי. רגע הלידה הוא אכן הזמן המתאים ביותר וכשהקשר מתרחש בטבעיות ממש בהתחלה נדרש הרבה פחות מאמץ בחיבור יותר מאוחר, אולם החיבור יכול לקרות בכל עת גם לאחר מכן משום שהצורך הנו עצום, הצורך של התינוק ואף הצורך של האם המודעת.

קראו בהמשך: קבלת הפנים למשפחת האנושות
 
לעמוד הקודם: רגעים מקודשים של היקשרות והחתמה - חלק ראשון