מעטפת ההולדה : בעיתונות ובטלויזיה
בית > כתבו עלנו > בעיתונות ובטלויזיה

בעיתונות ובטלויזיה

 
"הורים וילדים"גליון אוקטובר 2010
בין המרואיינות גם מור:

הקשבה לחיים חדשים
הקשר של העובר לעולם מתקיים כבר עם היווצרותו. חוויות העובר ברחם עם הוריו וסביבתו מעצבות את מהותו ואישיותו של האדם בהתבגרותו - מאמר שפורסם ברוח גלילית נובמבר 2010