מעטפת ההולדה : ספרות מקצועית : ספרות מקצועית - פסיכולוגיה פרה ופרינטלית | מעטפת ההולדה
בית > פסיכולוגיה פרהנטלית > ספרות מקצועית

ספרות פרהנטלית ופרינטלית

להלן ספרות מקצועית בפסיכולוגיה פרינטלית ופרהנטלית. הספרים המוצגים כוללים ספרות אודות התפתחות העובר ברחם, ההתנהלות בזמן ההריון, קבלת התינוק לאחר הלידה והורות מודעת.
 
 
What's Going On In There? What's Going On In There?
How the brain and mind develop
in the first five years of life.
Lise Eliot (1999)
New York: Bantam Books.

Life before life Life before life
Helen Wambach (1981).
New York: Bantam

Primal Connections Primal Connections
Elizabeth Noble (1993).
New York: Simon & Schuster

Soul Trek: Soul Trek:
Meeting our Children on the Way to Birth.
Elisabeth Hallett (1995).
Hamilton, MT: Light Hearts Publishing

Stories of the Unborn Soul: Stories of the Unborn Soul:
The Mystery and Delight of Pre-Birth Communication .
Elisabeth Hallett (2002).
San Jose, CA: The Writers Club Press

Welcoming Consciousness Welcoming Consciousness

Welcoming Consciousness: Supporting Babies‘ Wholeness From The Beginning Of Life-an Integrated Model Of Early Development / Wendy Anne McCarty

 


Parenting Begins Before Conception Parenting Begins Before Conception
A Guide to Preparing Body Mind
and Soul and Spirit
for you and Your Future child.
Vermont:Healing Arts Press.

CALMS A Guide to Soothing Your Baby CALMS A Guide to Soothing Your Baby
Carrie Contey & Debby Takikawa (2007)
Hana Peace Works, CA.

מעבר לדפים 1 2 3
 
 
זה יכול להיות עולם אחר! - ההרצאה - שכל הכנסותיה יוקדשו להפקת הסרט

 
סדרת מפגשי אינטרנט מוקלטת להבנת הפונטציאל בהריון והכנה רגשית ללידה - כעת ניתן לרכישה!

 
העצומה להארכת חופשת הלידה - בואו לעורר את השינוי, הכנסו לחתום!