מעטפת ההולדה : מאמרים : מאמרים בנושא פסיכולוגיה פרהנטלית ופרינטלית | מעטפת ההולדה
בית > פסיכולוגיה פרהנטלית > מאמרים


 

סימוכין:

Early Childhood and Economics

Baby Futures
Experts page offers several key articles to download
www.babyfutures.org

National Scientific Council
Center on the Developing Child at Harvard University
www.developingchild.net

Rand Report: The Economics of Early Childhood Policy
www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP227
(ראנד הוא ארגון ללא רווח המצביע על אתגרים העומדים בפני החברה, הציבור והסקטור הפרטי ברחבי העולם)

World Association of Infant Mental Health
Professional association; Infant Mental Health Journal
www.waimh.org

Zero-to-Three
www.zerotothree.org


Prenatal and Perinatal Psychology

Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health
Professional association; Website rich with resources
Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health
www.birthpsychology.com

Natural Family Living~Right From the Start
12 Guiding Principles pdf available for download
www.naturalfamilylivingsb.org

Santa Barbara Graduate Institute
Prenatal and Perinatal Psychology Degree Programs

קראו בהמשך: על מחברות נייר העמדה
 
לעמוד הקודם: הפעולות הנדרשות כעת