מעטפת ההולדה : מאמרים : מאמרים בנושא פסיכולוגיה פרהנטלית ופרינטלית | מעטפת ההולדה
בית > פסיכולוגיה פרהנטלית > מאמרים


 

12 עקרונות מנחים לתמיכה בפונטציאל האנושי מראשית החיים

בשנת 2008 התחלנו לזהות באקדמיית סנטה ברברה את הצורך לזקק את המחקרים והממצאים הקליניים החדשים מבעד לעדשת הפסיכולוגיה הפרהנטלית והפרינטלית, ולנסח מתוכם עקרונות מנחים מועילים יותר הן להורים והן לאנשי מקצוע בתחום הקליני, התיאורתי והמחקרי. ראינו כיצד חקר ההיקשרות, קביעת קווי מדיניות, עבודה וכתיבה קלינית והתמחות פרהנטלית, כולם מסתדרים היטב עם מערכת מנוסחת של עקרונות מנחים.

בפרוייקט מלגות באקדמיית סנטה ברברה רצינו לענות על השאלה, מהם העקרונות החשובים ביותר שיכולים להורות לנו כיצד לתמוך בצורה הטובה ביותר בפוטנציאל האנושי ובמערכות יחסים אופטימליות מהרגע הראשון לחיים? בליבת העקרונות שאפנו לספק עדשה שדרכה ניתן לראות את חיי האדם ומערכות היחסים שלו כרצף אחד מהשלב הטרום התעברותי והלאה, ולהבין טוב יותר איך לתמוך בפונטציאל האנושי ובמערכות יחסים אופטימליות לאורך כל התקופה הפרהנטלית ותקופת הינקות. אנו מביאות עקרונות אלה כאן:

1. התקופה הראשונית

התקופה הראשונית להתפתחות אנושית מתרחשת מטרום ההתעברות ולאורך שנת החיים הראשונה לאחר הלידה. זהו הזמן הקריטי ליצירת יסודות קיומנו בכל רמות ההוויה: פיזית, רגשית, מנטלית, בין-אישית ורוחנית.

2. יצירת תבנית הליבה (Blueprint)

ההתנסויות במהלך התקופה הראשונית יוצרות את התבנית הפנימית לתפישות שלנו, לאמונות היסוד שלנו ולדרך שבה אנו חיים בעולם עם עצמנו ועם אחרים.

יסודות בסיסיים אלה אינם מודעים, אולם ניתן לִצפות בהם אצל תינוקות, והם שיוצרים את הדרך שבה אנו עתידים לחיות כל חיינו.

דפוסי ליבה לא מודעים אלה מעצבים את כל הווייתנו ויכולים להיות בעלי השפעה מעצימה או מחלישה על חיינו.

3. רצף ההתפתחות

ההתפתחות האנושית היא רצף אחד הנמשך מהתקופה הפרהנטלית אל תוך החיים שאחרי הלידה. דפוסים פוסטנטליים נבנים על החוויות הפרהנטליות וחוויות הלידה.

ניתן לצפות ליסודות אופטימליים לגדילה, לגמישות מחשבתית ולכושר עמידות, כולל התפתחות המוח, אינטליגנציה רגשית וויסות עצמי, כאשר קיימים תנאים אופטימליים במהלך התקופה שלפני ההתעברות, ההיריון, הלידה והשנה הראשונה לחיים.

יסודות אופטימליים להיקשרות איתנה ולמערכות יחסים בריאות צפויים, כאשר מערכות היחסים הן אופטימליות במהלך התקופה שלפני ההתעברות, במהלך ההיריון, בחוויית הלידה ובשנה הראשונה לחיים.

4. מסוגלויות ויכולות

בני אדם הם בעלי תודעה ומודעות, תבוניים, בעלי כושר חישה ותחושת עצמי, אפילו בתקופה הראשונית ביותר.

בחיינו כבני אדם, אנו שואפים לבטא יותר ויותר צמיחה ומלאות פנימית. דחף מולד זה הוא אשר מנחה ומפיח חיים בהתפתחותנו האנושית.

מתחילת החיים תינוקות קולטים, מתקשרים ולומדים בדרכים שכוללות תקשורת חושית, גופנית ותקשורת על חושית.

5. מערכות יחסים

ההתפתחות האנושית מתרחשת למן ההתחלה בתוך מערכת יחסים, והקשרים האנושיים והסביבה משפיעים עמוקות על איכות ההתפתחות של התינוק בכל היבטיה.

למן ראשית החיים, התינוק חווה ומפנים את מה שאמו חווה ומרגישה. עבור התינוק, מערכת היחסים של האב או בן הזוג עם האם והתינוק מהווה חלק בלתי נפרד מיסודות חייו הראשוניים, וחיונית לבנייתם האופטימלית.

כל מערכות היחסים והמפגשים עם האם, התינוק והאב במהלך התקופה הראשונית משפיעים על איכות חיי התינוק ועל בניית התשתית לחייו. מערכות יחסים תומכות, אוהבות ובריאות חיוניות לעיצוב יסודות ראשוניים אופטימליים.

6. צרכים מולדים

הצורך המולד בביטחון, בשייכות, באהבה והזנה, בתחושה שאנו רצויים, מוערכים ונתפסים כעצמי ייחודי, מצוי בנו למן הרגע הראשון לחיים. היענות לצרכים אלה ויצירת סביבה מתאימה, תומכות בהתפתחות אופטימלית.

7. תקשורת

תינוקות אינם חדלים לתקשר ולחפש קשר. התייחסות והיענות לתינוק בדרך שמכבדת את יכולותיו הרב-צדדיות לתקשורת, תומכות בהתפתחותו האופטימלית ובשלמותו ההוליסטית.


8. הקשר ההדדי אם-תינוק

כיבוד וטיפוח אופטימלי של הקשר בין האם לתינוק, והקשר הדדי ביניהם במהלך ההיריון, הלידה, ותקופת הינקות עומדים בראש סדר העדיפויות.


9. ההיקשרות לאחר הלידה (Bonding)

הלידה וההיקשרות הנם תהליכים התפתחותיים קריטיים עבור האם, התינוק והאב, והם יוצרים דפוסי ליבה בעלי השלכות לכל החיים.

התוצאה הטובה ביותר של הקשר בין אם לתינוק מתקבלת כאשר האם חשה מועצמת ונתמכת ותהליך הלידה הטבעי מורשה להתרחש עם התערבות מינימלית ובלא כל הפרעה לקשר אם-תינוק ולמגע הפיזי ביניהם. אם נאלצים להפריד את התינוק מהאם, יש לעודד מגע וקשר רציפים של האב עם התינוק.

תינוקות מגיבים ומשגשגים באופן הטוב ביותר כאשר מערכת היחסים עם האם אינה מופרעת, כאשר מתקשרים עם התינוק ישירות וכאשר תהליך הלידה תומך ביכולת התינוק להתמצא במה שקורה ולהטמיע את סדרת האירועים.

10. התרת הקשיים ומרפא

פתרון וריפוי של קונפליקטים מהעבר וההווה, סטרס ובעיות המשפיעות על איכות החיים של כל חברי המשפחה הנם בסדר עדיפות וחשיבות עליון. הטוב ביותר הוא לעשות זאת לפני ההיריון. כאשר הדבר נדרש, מומלצת תמיכה טיפולית באם, בתינוק ובאב מוקדם ככל האפשר במהלך התקופה הראשונית והחיונית הזו, לקבלת תוצאות אופטימליות.

11. דפוסים לא מודעים

סוגיות לא פתורות או תנאים וחוויות לא אופטימליים שהתרחשו במהלך ההתעברות, ההיריון, הלידה והשנה הראשונה לחיים יכולים להוביל להתפתחות דפוסים בעלי השפעה מחלישה. אלה יבואו לידי ביטוי בהופעתן של בעיות רפואיות, ביטויי מתח וקשיים התנהגותיים, קשיים בוויסות עצמי, הפרעות בהיקשרות, קשיי למידה, וליקויים אחרים לאורך כל החיים.

12. תמיכה מקצועית

דפוסים מחלישים אלה מצויים מתחת לרמה של המיינד, של ההכרה המודעת, בתוך מערכת הזיכרון התת-מודעת ובדפוסים גופניים. אנשי מקצוע שהוכשרו בפסיכולוגיה ראשונית (פרהנטלית ופרינטלית) מסוגלים לזהות את הדפוסים הללו ולעזור לתינוקות, לילדים, להורים ולמבוגרים לרפא דפוסים ראשוניים ולהחליפם בדפוסים מעצימי-חיים, בכל גיל. כאשר הורים מרפאים בעיות לא פתורות מתקופת ההיריון והלידה, ילדיהם מרוויחים מכך בכל גיל.

קראו בהמשך: הפעולות הנדרשות כעת
 
לעמוד הקודם: חזון מכונן, סדרי עדיפויות ונקיטת פעולה