מעטפת ההולדה : ספרות מומלצת : ספרות מומלצת להריון | מעטפת ההולדה
בית > הריון > ספרות מומלצת

ספרות בנושא ההריון והכנה להריון.

טווח הספרים כאן כולל ספרות מקצועית להורים המעוניינים להרחיב ידיעותיהם באשר לחיים שלפני הלידה ואף ספרות קלה ונגישה יותר, כגון ספרו של דיפאק צ'ופרה – התחלות קסומות חיים מופלאים, המיישם את העקרונות הפרהנטליים בספרו.
 
 
Welcoming Spirit Home: Ancient African Teachings to Celebrate Children and Community Welcoming Spirit Home: Ancient African Teachings to Celebrate Children and Community
Sobonfu Some (1999). Navato, CA:
New World Library

Welcoming Consciousness: Supporting Babies‘ Wholeness From The Beginning Of Life-an Integrated Model Of Early Development Welcoming Consciousness: Supporting Babies‘ Wholeness From The Beginning Of Life-an Integrated Model Of Early Development

Wondrous Beginings Publication, 2009.


מעבר לדפים 1 2 3