מעטפת ההולדה : ספרות מומלצת : ספרות מומלצת להריון | מעטפת ההולדה
בית > הריון > ספרות מומלצת

ספרות בנושא ההריון והכנה להריון.

טווח הספרים כאן כולל ספרות מקצועית להורים המעוניינים להרחיב ידיעותיהם באשר לחיים שלפני הלידה ואף ספרות קלה ונגישה יותר, כגון ספרו של דיפאק צ'ופרה – התחלות קסומות חיים מופלאים, המיישם את העקרונות הפרהנטליים בספרו.
 
 
What's Going On In There? What's Going On In There?
How the brain and mind develop
in the first five years of life.
Lise Eliot (1999)
New York: Bantam Books

Life before life Life before life
Helen Wambach (1981).
New York: Bantam

Primal Connections Primal Connections
Elizabeth Noble (1993).
New York: Simon & Schuster

Soul Trek Soul Trek
Meeting our Children on the Way to Birth.
Elisabeth Hallett (1995).
Hamilton, MT: Light Hearts Publishing

Stories of the Unborn Soul Stories of the Unborn Soul
The Mystery and Delight of Pre-Birth Communication .
Elisabeth Hallett (2002).
San Jose, CA: The Writers Club Press

Parenting Begins Before Conception Parenting Begins Before Conception
A Guide to Preparing Body Mind
and Soul and Spirit
for you and Your Future child.
Vermont:Healing Arts Press

A Child is Born A Child is Born
Lennart Nilsson (1977/1990).
New York: Delacorte Press

Your Amazing Newborn Your Amazing Newborn
Marshall Klaus & Phyllis Klaus (1985)
Reading, MA: Addison-Wesley

מעבר לדפים 1 2 3